مرکز بهداشتی درمانی بکیان:
شماره تماس:   43621283

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
بکیان
"
92
8
3
4
4533
1045
 
 
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشک عمومی
منوچهر دهقان
مرکز بکیان
قراردادی
43621283
ماما
افسانه برزگر
مرکز بکیان
قراردادی
43621283
کاردان بهداشتی
حسن کریمی
مرکز بکیان
رسمی
43621283
پرستار
طیبه جانفزا
مرکز خانیمن
پیمانی
43621283
پذیرش
غلامعلی فرجام
مرکز خانیمن
قراردادی
43621283
بهورز
مهر انگیز استوار
خ ب بکیان
رسمی
43621283
بهورز
سکینه غفاری 
خ ب حسین آباد
رسمی
43621283
بهورز
احمد رضا بهمنی
خ ب پالنگری
رسمی
43621283
بهورز
مهرناز مصری
خ ب پالنگری
رسمی
43621283
                
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ