مرکز بهداشتی درمانی قاسم اباد :
شماره تماس:    43397240
 
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
قاسم اباد
شمال
25
8
5
8
7701
1778


ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
معصومه حق دوست/فرزانه نیک فرجام
مرکز قاسم آباد
قراردادی
43397240
2
دندان پزشک
محمدعلی گلستانی
مرکز قاسم آباد
رسمی
43397240
3
کارشناس بهداشتی
مرضیه محمودی
مرکز قاسم آباد
رسمی
43397240
 کارشناس بهداشتیلطف اله سی سختیمرکز قاسم آبادرسمی 
4
کارشناس بهداشتی
حمیدرضا حسین پور
مرکز قاسم آباد
رسمی
43397240
6
پرستار
هاجر طهماسبی
مرکز قاسم آباد
پیمانی
43397240
7
ماما
خدیجه سقایی
مرکز قاسم آباد
قراردادی
43397240
8
بهداشتکاردهان دندان
زهرا توکلی
مرکز قاسم آباد
قراردادی
43397240
9
پذیرش
شهریار کریمی
مرکز قاسم آباد
قراردادی
43397240
10
راننده
مهدی عباسی
مرکز قاسم آباد
قراردادی
43397240
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
11
بهورز
محمد تقی حقیقی
خ ب گرم آباد
رسمی
4452454
12
بهورز
زهره امیری
خ ب گرم آباد
رسمی
4452454
13
بهورز
گل افروز حبیبی
خ ب قاسم آباد ساروی
رسمی
4463322
  لطف اله سی سختی
خ ب قاسم آباد ساروی
رسمی
4463322
14
بهورز
سرو گل هاشمی
خ ب گرم آباد
رسمی
4452454
15
بهورز
معصومه طبخی
خ ب قاسم آباد ساروی
پیمانی
4463322
16
بهورز
معصومه محمودی
خ ب بنی یکه
رسمی
6313300
17
بهورز
زینب رستمی
خ ب میان قلعه
آزمایشی
 
18
بهورز
آزیتا شیری
خ ب حسن آباد
رسمی
4742032
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ