مرکز بهداشتی درمانی خانیمن:
شماره تماس:  43624688
 
 
 
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
خانیمن
شمال غرب
94
8
4
8
7927
1864

 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک خانواده
آمنه مظفری گرمه
مرکز خانیمن
قراردادی
43624688
2
پزشک خانواده
زهرا معتمدی
مرکز خانیمن
قراردادی
 
 
43624688
3
کاردان بهداشتی
حسن کریمی باصری
مرکز خانیمن
رسمی
43624688
4
کارشناس بهداشتی(ماما)
الهام صالحی خانیمنی
مرکز خانیمن
قراردادی
43624688
6
پرستار
 
مرکز خانیمن
قراردادی
43624688
8
 بهیار
رضا یوسفی
مرکز خانیمن
رسمی
43624688
9بهیارمحمد حسین شمشیری
مرکز خانیمن
رسمی
43624688
10
پذیرش-سرایدار
ستار احمدی بکیانی
مرکز خانیمن
شبه پیمانی
43624688
11
کارشناس علوم آزمایشگاهی
مریم اخلاق زاده
مرکز خانیمن
طرحی
43624688
12
راننده
فردین قره قانی پور
 
 
مرکز خانیمن 
 
 
شبه پیمانی
43624688
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
13
بهورز
نواز خدایاری
خ ب خانیمن
رسمی
6633893
14
بهورز
فاطمه اولیانی بکیانی
خ ب خانیمن
رسمی
6633893
15
بهورز
لیلا رضایی خانیمنی
خ ب خانیمن
رسمی
6633893
16
بهورز
سیده ام البنین هاشمی
خ ب حاجی آباد
پیمانی
 
17
بهورز
فاطمه مطفری گرمه
خ ب اله مراد خانی
رسمی
6713705
18
بهورز
محمد ساسان نژاد
خ ب چم ریز
پیمانی
6692478
19
بهورز
الهه اتحاد نژاد
خ ب چم ریز
پیمانی
6692478
20
بهورز
بتول قره قانی
خ ب گرمه
رسمی
6692512
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ