مرکز بهداشتی درمانی خرم مکان:
شماره تماس: 43630604

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
خرم مکان
"
100
6
5
10
1059
2051
  
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
پزشک
فاطمه شجاع زاده
مرکز خرم مکان
قراردادی
پزشک
مژده میرزادهمرکز خرم مکان 
ماما
خدیجه عزیزی پناه
مرکز خرم مکان
قراردادی
 مامای خانواده
الهام زارع
مرکز خرم مکان
قراردادی
کاردان بهداشتی مرد
اسماعیل باصری
مرکز خرم مکان
رسمی
 کاردان ماما
 الهام زارع
مرکز خرم مکان
پیمانی
نگهبان-پذیرش
داداله اثرکار
مرکز خرم مکان
 
   مرکز خرم مکان قراردادی

عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
بهورز
علی عزیزی
خ ب خرم مکان
رسمی
بهورز
سارا شکور
خ ب خرم مکان
رسمی
بهورز
مریم کشاورز مویدی
لیرمنجان
رسمی
بهورز
صمد ستوده
شیر محمدی
رسمی
بهورز
مرضیه کردی
عباس آباد
رسمی
بهورز
رضا عوض پور
لیرمنجان
رسمی
بهورز
کفایت نادری
جغاء
رسمی
بهورز
گوهر شکوهی
آبباد
پیمانی
بهورز
سیمین خسروانی
شول بزرگ
رسمی
بهورز
جانعلی مراد پور
شول بزرگ
رسمی
بهورز
   
 
رسمی
 
 
 
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ