مشارکت مردمی
    
abi.jpg

kazemi.jpg

business_contact.png پریوش کاظمی

سمت: کارشناس مسئول واحد جلب مشارکت های مردمی

تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی


contact.pngایمیل:p-kazemi89@yahoo.com   

شماره تماس:07283311801  داخلی 261 
business_contact.pngشرح وظایف واحدجلب مشارکت مردمی :
-1
تلاش برای دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه
-2
برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت مردم و اجاری خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه و برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان
-3
تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده و انتقال به استان
-4
برنامه ریزی جهت اموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات -داوطلبان نهضت و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر
-5
توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - عشایر و نهضصت شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان
-6
نظارت بر شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم
- 7
اجرای طرح های استانی و اجرای فرامین مافوق در سیستم شبکه
- 8
افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق :
-
جذب داوطلبان جدید در دو گروه مربوطه
-
افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان
-
افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص
-
افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه
-
افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-22 21:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ