انواع خدمات 115:


مركزاورژانس ، بيماران زيررا تحت پوشش خدمات خودقرار مي دهد:
- تصادفات وحوادث جاده اي داراي مصدوم
- بيماري هاي قلبي عروقي،تغييرات فشارخون
- مسموميت ها ومشكلات گوارشي حاد
- اورژانس هاي دستگاه اسكلتي
- اورژانس هاي دستگاه ادراري
- اورژانس هاي چشم
- اورژانس هاي اعصاب
- اورژانس هاي گوش وحلق وبيني
- اورژانس هاي بارداري
- خونريزي
- عرق شدگي
- سرما زدگي وگرما زدگي
- مارگزيدگي وزنبورگزيدگي
اورژانس هاي تنفسي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-14 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ